Számlázási információk

A GYŐR.NET szolgáltatásairól 2021.01.01-től számla helyett díjbekérőket állít ki.

 

Mi a díjbekérő?

 

  • A díjbekérő a következő szolgáltatási időszakra szóló díjakat tartalmazza. 
  • Akkor fizesse be a rajta szereplő összeget, ha meg szeretné hosszabbítani a szolgáltatásokat.
  • Amennyiben a szolgáltatásokra nincs szüksége, díjbekérőnket hagyja figyelmen kívül.
  • Számlát csak a kiegyenlített díjbekérőkről állítunk ki!


Meglévő szolgáltatás esetében:
Az előző időszak lejárta előtt 60 nappal automatikusan generált díjbekérőt küldünk, mely a kömvetkező időszak szolgáltatási díjait tartalmazza.
A díjbekérő fizetési határideje 15 nap.
Amennyiben nem kívánja meghosszabbítani a szolgáltatását, a díjbekérőt nem kell kiegyenlítenie. 
A kiegyenlítetlen díjbekérőkhöz kapcsolódó szolgáltatásokat 61. napon töröljük.

Amennyiben meg kívánja hosszabbítani a szolgáltatásait, kérjük rendezze időben a díjbekérőn szereplő követelést. Ha megtörtént a befizetés, a díjbekérőn szereplő szolgáltatások meghosszabbításra kerülnek. 

 

A fizetési határidő lejárta után 15 nappal a még kiegyenlítetlen díjbekérőkhöz kapcsolódó szolgáltatásokról felmondást küldünk 30 napos felmondási idővel. Ez idő alatt még van módja rendezni a tartozását, anélkül, hogy a szolgáltatásai megszűnnének. A felmondási idő leteltét követően, ha még kiegyenlítetlen követelés mutatkozik töröljük a szolgáltatásokat.

Új megrendelés esetén:
Az új szolgáltatások megrendelésekor díjbekérőt küldünk a megrendeléskor megadott e-mailcímre.
A levelezés és web szolgáltatásokat azonnal elindítjuk, a domain regisztrációt a díjbekérő kiegyenlítése után.
A díjbekérő fizetési határideje 15 nap.
A ki nem egyenlített díjbekérőkhöz kapcsolódó szolgáltatásokat 15 napon túl töröljük.
A kiegyenlített díjbekérőkről számlát küldünk.

 

Hogyan kapom meg a díjbekérőt?

Ügyfélcenterünkből automatikusan, kizárólag e-mailben küldünk ki díjbekérőt a szerződéskötéskor megadott e-mail címekre.
 

Mi történik, ha egy díjbekérőt nem fizetek be határidőre?


Először is nem kell megijedni, mert semmi nem veszik el azonnal. :)

Több emlékeztetőt is küldünk, mire a szolgáltatások megszüntetésre kerülnek:
1.    A fizetési határidő kiállítása után 5 nappal
2.    A fizetési határidő lejártakor. 
3.    Ezt követő 15. napon a szerződés 30 napos felmondásáról értesítjük.

A felmondás életbe lépésekor kerülnek törlésre a szolgáltatások. Ez a díjbekérő keltét követő 61. nap.

Van módom visszaállítani a törölt szolgáltatásokat?

A szerződés megszűnését követő 60 napban visszaállítási díj megfizetése mellett még lehetséges a szolgáltatások visszaállítása.

A visszaállítási díj:

  • Domain név esetében egyszeri 3 000 Ft + Áfa 
  • Levelezés szolgáltatatás: 1 500 Ft + Áfa
  • Webtárhely: 1 500 Ft + Áfa

A visszaállítási díj a normál szolgáltatási díjon felül előre fizetendő!


Fontos! A 61. napon a domain nevek felszabadulnak, ilyenkor bárki számára szabadon regisztrálhatóak lesznek.

 

Mikor és hogyan kapom meg a számlát?


Számlákat a kiegyenlített díjbekérők után állítjuk ki. A kiküldés módja elektronikus (e-számla, távszámla).