Panaszkezelés

Előfizetői bejelentés az előfizetői panasz és a hibabejelentés.

Előfizetői panasz az Előfizető által tett olyan bejelentés, amely az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó, az előfizetői jogviszonyt érintő egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és nem minősül hibabejelentésnek.

Az előfizető a bejelentést vagy panaszt megteheti személyesen (szóban) a szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy írásban, postai úton – ajánlott, tértivevénnyel ellátott levélben – vagy elektronikus levélben (e-mail) az ugyfelszolgalat@gyor.net címre küldve.

Az előfizető által szóban tett bejelentést, panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az előfizetőnek átadja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az előfizetőnek átadja, a panaszt pedig írásbeli panaszként kezeli.

Az írásbeli panaszt a szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban válaszolja meg. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolással látja el. A válasz másolati példányát a szolgáltató 3 (három) évig megőrzi, és az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatja. A panasz elutasítása esetén a szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, megadva az illetékes hatóság, illetve a szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület levelezési címét is.

 

Felügyeleti szervek elérhetőségei:


Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

Központi elérhetőség:

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 75.
Telefon: +36 1 457 7100
Weboldal: www.nmhh.hu
E-mail: info@nmhh.hu

 

Központi Ügyfélfogadó iroda:

Cím: 1133 Budapest, Visegrád u. 106.
Postacím: 1376 Budapest, Pf. 997.
Telefon: +36 1 468 0673

 

Média és Hírközlési Biztos:

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 75.
Telefon: +36 1 457 7141

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

 

Központi elérhetőség

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: +36 1 459 4800 / 23025 mellék
Weboldal: www.nfh.hu
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfhh.hu


Győr-Moson-Soporn Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi felügyelőség

Cím: 9022 Győr, Türr István u. 1.
Postacím: 9022 Győr, Pf.: 311.
Telefon: +36 96 329 244
Weboldal: www.nfh.hu
E-mail: fogyved_nydf_gyor@nfhh.hu